Sponsring

SPONSRA VÅR KLUBB


Sponsring

SPONSORS PAKET

ALLA KAN HJÄLPA TILL!


Vi som vill underlätta för föreningens medlemmar är:

 

Margareta Whyte, Ordförande

Maria Nygårds, Kassör/Ledamot
Pontus Lesse, Ledamot

Liliana Löderup, Webbansvarig/Ledamot

Oliver Whyte, Hjälptränare


Du kan också hjälpa till. Hör av dig gärna till kassor@saltisfencing.com för mer information!

VÄRDEGRUNDER


  • DET SKA VARA KUL Det måste finnas glädje i utövandet, både i träning och tävling. Vi ska ha roligt tillsammans, hela gruppen.
  • TILL FÖR ALLA! Oavsett kön, ålder eller ambitionsnivå Alla som vill ska få vara med. Pojkar och flickor tränar och tävlar tillsammans. Vi uppmuntrar varandra, oavsett prestationsförmåga. Vi hjälper och stöttar varandra.
  • MER ÄN IDROTT Vi uppmuntrar laganda och vill att våra fäktare ska lära inte bara för sporten utan för livet. Idrott är viktig för barn och ungdomar och därmed också för samhället.
  • MÖTESPLATS Skaffa nya vänner, lära känna nya kulturer.
  • INTEGRATION Fäktning – en brobyggare.
  • NOLLTOLLERANS vad som avser lagöverträdelser, alkohol, narkotika, tobak, dopning, mobbning samt sexuella trakasserier.