Träningstider

TRÄNINGSTIDER

BASGRUPP   -  SÖNDAGAR kl. 15.00-16.30

För både pojkar och flickor från 8års ålders som är intresserade av att fäkta eller har fäktat i någon termin. Fäktning skall vara roligt och kul att öva.


UTVECKLINGSGRUPP   Mån kl. 17.00-19.00, Ons kl.19.30-21.00, Sön kl. 16.30-18.00

För de som är rutinerad eller fäktat i flera år och tycker att det är kul med fäktning. Möjlighet att tävla i olika tävlingar finns. Vill satsa på fäktning och ser som ett mål att vara med på olika tävlingar. 


MOTIONSFÄKTNING (från 15år)  - ONSDAGAR kl. 19.30-21.00

Öppen fäktning: Alla är välkomna att fäkta oberoende om hur länge man har fäktat. Vuxna som aldrig har fäktat kan prova på och fäkta i denna grupp. OBS! Har ingår ingen formell lektion.