Fäktningsutrustnings Krav

BENÄMNING OCH ÅLDERSKLASSER

BENÄMNING

ÅLDERSKLASS

Barnklass

Yngre minioner 1, U11

-10

Äldre minioner 2, U13

11-12

Ungdomsklass

Ungdom, U15

13-14

Kadetter (KAD), U 17

15-16

Juniorer (JUN), U20

17-19

Övriga

Seniorer (SEN)

20 och över

Veteraner, Åk 40

40-49

Veteraner, Åk 50

50-59

Veteraner, Åk 60

60 och över

FÄKTNINGSUTRUSTNINGS KRAV*

Tävlingar inom Sverige har utrustningskrav fastslagna i Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser

 

Yngre minioner 1, U11

Äldre minioner 2, U13

Ungdom, U15

Kadetter (KAD) U17

Juniorer (JUN), U20Mask

CE, ej FIE krav

CE, ej FIE krav

1600N FIE-nya krav!

1600N FIE

1600N FIE

Väst

CE, ej FIE krav

800N FIE /CE*

800N FIE/CE*

800N FIE

800N FIE

Plastrong (underväst)

CE, ej FIE krav

800N FIE/CE*

800N FIE/CE*

800N FIE

800N FIE

Byxor

CE, ej FIE krav

CE, ej FIE krav

CE, ej FIE krav

800N FIE

800N FIE

Handske

Standard

Standard

Standard

FIE

FIE

Bröstskydd Dam

Ej krav

Ej krav

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Klinga

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Max Klinglängd

0

2

5

5

5

* Väst ELLER plastrong skall vara FIE märkt

** Fäktningsutrustnings krav tabell finns ej i mobilversionen, var vänlig och besök vår webbsida