Klubben

SALTSJÖBADENS IF FÄKTNINGSKLUBB


Medlemmar • Värdegrunder • Mål

SALTSJÖBADENS IF FÄKTNINGSKLUBB BESTÅR AV OSS:

ALLA MEDLEMMAR!!!


Vi som vill underlätta för föreningens medlemmar är:

 

Margareta Whyte, Ordförande

Maria Nygårds, Ledamot, Kassör

Liliana Löderup, Webbansvarig, Ledamot
Pontus Lesse, Ledamot


VÄRDEGRUNDER


  • DET SKA VARA KUL Det måste finnas glädje i utövandet, både i träning och tävling. Vi ska ha roligt tillsammans, hela gruppen.
  • TILL FÖR ALLA! Oavsett kön, ålder eller ambitionsnivå Alla som vill ska få vara med. Pojkar och flickor tränar och tävlar tillsammans. Vi uppmuntrar varandra, oavsett prestationsförmåga. Vi hjälper och stöttar varandra.
  • MER ÄN IDROTT Vi uppmuntrar laganda och vill att våra fäktare ska lära inte bara för sporten utan för livet. Idrott är viktig för barn och ungdomar och därmed också för samhället.
  • MÖTESPLATS Skaffa nya vänner, lära känna nya kulturer.
  • INTEGRATION Fäktning – en brobyggare.
  • NOLLTOLLERANS vad som avser lagöverträdelser, alkohol, narkotika, tobak, dopning, mobbning samt sexuella trakasserier.

MÅL


Synliggöra Saltsjöbaden IF som idrottsklubb utanför Nacka samt stärka fäktningen som sport

BESÖKSADRESS


NEGLINGEVÄGEN 2

133 34 SALTSJÖBADEN

Copyright @ All Rights Reserved