SvFF Utvecklingstrappa

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDETS UTVECKLINGSTRAPPA

"Utvecklingstrappa beskriver vilka kunskaper och egenskaper en fäktare bör ta till sig på vägen från nybörjare till elitfäktare. Det finns inga genvägar till visionens formulering ”en olympiskt framgångsrik fäktnation”".


Vilken fas individen befinner sig i beror inte på kronologisk ålder utan på hans eller hennes intellektuella, fysiska, sociala och känslo- mässiga utvecklingsnivå samt på de fäktkunskaper som finns. Utvecklingstrappan kan inte användas för att placera in en enskild fäktare i en speciell fas efter dennes ålder.


Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappan hittar ni här.